DỊCH VỤ

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT

TUANVUJSC nhìn nhận mỗi không gian là nơi những trải nghiệm sống diễn ra. Vì vậy, thiết kế nội thất chính là kiến tạo một không gian sống đẹp, tinh tế, phù hợp với mong muốn và phong cách sống của gia chủ, để những khoảnh khắc trong không gian đó luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ.

“CHÚNG TÔI THIẾT KẾ THEO PHONG CÁCH CỦA BẠN”

Thi công hoàn thiện

Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.
Xem thêm

Tấm nhựa ốp tường vân đá

Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
Xem thêm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ

Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Original price was: 145.000 ₫.Current price is: 115.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 135.000 ₫.Current price is: 105.000 ₫.
Original price was: 135.000 ₫.Current price is: 105.000 ₫.
Original price was: 135.000 ₫.Current price is: 105.000 ₫.
Original price was: 135.000 ₫.Current price is: 105.000 ₫.
Original price was: 135.000 ₫.Current price is: 105.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Xem thêm

Tấm ốp lam sóng PVC

Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Original price was: 230.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Original price was: 160.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Xem thêm

SÀN NHỰA SPC HÈM KHÓA

Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Xem thêm
Xem thêm

Phụ kiện trang trí

Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Xem thêm
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

Cẩm nang nhà đẹp

Nội thất cho người mệnh Kim

Khái quát về mệnh Kim Mệnh Kim là mệnh tượng trưng cho kim khí và kim loại trong trái đất....

Nội thất cho người mệnh Mộc

Khái quát về mệnh Mộc Mộc nói về mùa xuân và sự mạnh mẽ, đại diện cho nguồn sống và...

Nội thất cho người mệnh Thổ

Khái quát về mệnh Thổ. Xem thêm: báo giá tấm nhựa ốp tường pvc Người mệnh Thổ sinh năm nào? Người mệnh...

Nội thất cho người mệnh Thuỷ

Khái quát mệnh Thủy Người mệnh Thủy mang đặc trưng là nước, mưa gió. Thủy có sức ảnh hưởng rất...

Nội thất cho người mệnh Hoả

Khái quát về mệnh Hỏa Mệnh Hỏa sẽ tưởng trưng cho lửa, cây bị đốt cháy sẽ tạo ra ngọn lửa...

Top 5 Phong Cách Thiết Kế Nội Thất

TẤM NHỰA ỐP TƯỜNG PVC | 5 PHONG CÁCH THIẾT KẾ NỘI THẤT Bạn đang muốn tạo nên sự mới...

Xem tất cả

Phản hồi của khách hàng

Nội thất phong thủy

Nội thất cho người mệnh Kim

Khái quát về mệnh Kim Mệnh Kim là mệnh tượng trưng cho kim khí và...

Nội thất cho người mệnh Mộc

Khái quát về mệnh Mộc Mộc nói về mùa xuân và sự mạnh mẽ, đại...

Nội thất cho người mệnh Thuỷ

Khái quát mệnh Thủy Người mệnh Thủy mang đặc trưng là nước, mưa gió. Thủy...

Nội thất cho người mệnh Hoả

Khái quát về mệnh Hỏa Mệnh Hỏa sẽ tưởng trưng cho lửa, cây bị đốt cháy...

Nội thất cho người mệnh Thổ

Khái quát về mệnh Thổ. Xem thêm: báo giá tấm nhựa ốp tường pvc Người mệnh Thổ...

Top 5 Phong Cách Thiết Kế Nội Thất

TẤM NHỰA ỐP TƯỜNG PVC | 5 PHONG CÁCH THIẾT KẾ NỘI THẤT Bạn đang...